bầu 2 tháng uống sữa gì?

Các mẹ có thể lựa chọn sữa tươi, sữa tươi cũng được xem là sữa cho bà bầu 2 tháng. Sữa bột có chứa nhiều chất dinh dưỡng như lại hơi khó uống cho nên nhiều mẹ chọn uống sữa tươi để thay thế và tiện lợi hơn, có thể chọn loại sữa tươi ít đường hoặc không đường đều tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.