cách dùng thuốc cai sữa bôi lông mày?

Khi cháu chuẩn bị ngủ thì mẹ bé cho bé bú hết sữa hai bên vú của mẹ. Bước 2 : Lấy bông tăm quệt thuốc bôi trong túi nilon bôi vào hai bên lông mày cho bé. Và chỉ cần bôi 1 lần duy nhất là cai được ngay.’ Phải công nhận là bôi cái vào lông mày hiệu nghiệm, bé chỉ khóc ê a chứ không đòi ti mẹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.