cách sử dụng máy hâm sữa moaz bebe?

2.2 Hướng dẫn cách sử dụng máy hâm sữa, tiệt trùng và sấy khô Moaz Bébé MB – 005. (3) Úp bình sữa và núm ti vào giá đỡ. (4) Đậy nắp chụp khay tiệt trùng. (5) Nhấn nút (Sterilize & Dry) để bật chức năng tiệt trùng và sấy khô, có thể nhấn “-” hoặc “+” để chọn tổng thời gian cho quy trình: 40 phút, 50 phút, 60 phút.

Leave a Reply

Your email address will not be published.