cách sửa ảnh trên máy tính?

Cắt hoặc xoay ảnh

  1. Trên máy tính, hãy truy cập vào photos.google.com.
  2. Mở ảnh bạn muốn chỉnh sửa.
  3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa.. Mẹo: Trong khi chỉnh sửa, hãy nhấp và giữ ảnh để so sánh bản chỉnh sửa của bạn với bản gốc.
  4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Xong.

Leave a Reply

Your email address will not be published.