cách sửa máy tính casio về trạng thái ban đầu?

Để đưa máy tính Casio về trạng thái như ban đầu, bạn thực hiện các bước sau: Bước 1: Bấm SHIFT + 9 để mở công cụ reset. Ngay lập tức, màn hình sẽ hiện ra các lựa chọn để khôi phục cài đặt gốc bao gồm: Setup, Memory, All tương đương với các số 1, 2 và 3.
Nhấn nút ‘SHIFT’ > Chọn nút số ‘9’.

  1. Bước 2: Khôi phục về trạng thái ban đầu. Các bạn nhấn phím số ‘3’ để khôi phục toàn bộ > Nhấn dấu ‘=’ để đồng ý reset.
  2. Cuối cùng bạn nhấn ‘AC’ để hoàn thành quá trình reset.
  3. Xem thêm: Cách bấm số Pi (Ԉ) trên máy tính cầm tay, máy tính bỏ túi đơn giản.

Leave a Reply

Your email address will not be published.