cách sửa máy tính khi bị đơ?

Cách 1: Dùng ngay Task Manager để đóng hẳn chương trình gây treo máy Cách xử lí máy tính bị đơ phổ biến, thông dụng nhất là dùng “Task Manager”. Đây là cách nhằm giải quyết tình trạng đơ của máy bạn bằng cách đóng chương trình gây treo máy.

  1. Khởi động lại máy tính. Khởi động lại máy tính là cách đơn giản nhất mà bạn có thể thực hiện ngay lập tức khi có tình trạng treo máy xảy ra.
  2. Khởi động lại driver card đồ họa.
  3. Xóa bớt file tạm (Temporary)
  4. Giải phóng RAM.
  5. Quét virus.
  6. Sử dụng System File Checker (SFC)
  7. Làm sạch quạt tản nhiệt.
  8. Cập nhật hệ điều hành mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.