cách sửa ngày trên máy tính?

  1. Bước 1: Nhấn chuột phải vào đồng hồ của máy tính ở góc phải màn hình.
  2. Bước 2: Chọn Adjust date/time.
  3. Bước 3: Tiếp tục chọn Date & time.
  4. Bước 5: Gạt thanh công cụ Set time automatically sang phải để bật tính năng tự động đặt thời gian.
  5. Bước 1: Nhấn vào biểu tượng Windows > Chọn Settings.
  6. Bước 2: Chọn Time & language.

Leave a Reply

Your email address will not be published.