cai sữa cho bé bao lâu thì hết sữa?

Thường thì, sau khi ngưng cho bé bú hẳn, sữa mẹ sẽ mất hoàn toàn trong khoảng 1 tháng tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.