cơ thể sứa có dạng hình gì?

Trong đó sứa là loại động vật có hình dạng rất trong suốt, với tầng keo dày và cơ thể hình du. Di chuyển bằng cách co bóp hình dù để đẩy nước và lao về phía trước. Đây là một loại sinh sản hữu tính.
Cơ thể sứa hình dù, có đối xứng tỏa tròn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.