gỗ sưa đỏ bao nhiêu tiền 1kg 2020?

Cập nhật sơ bộ giá gỗ sưa giữa 2020 vv loại vân đẹp chất đẹp thì gần như vẫn giữ giá từ 5tr đến 12tr 1kg, loại xấu thì giảm khoảng 20%, với gỗ tấm gỗ ván trên 30cm lại giảm thê thảm, ví dụ như gỗ đường kính trên 50cm giá không thể vượt 30tr/kg chủ yếu chỉ trên 20tr/kg.

Leave a Reply

Your email address will not be published.