hạch sữa là gì?

Hạch sữa là gì? Hạch sữa là hiện tượng sữa mẹ bị giữ lại ở những ống dẫn sữa trong bầu ngực, dẫn đến sữa không di chuyển ra bên ngoài được và sau đó nổi hạch. Tình trạng này thường khiến các mẹ cảm thấy đau đớn khó chịu, gây khó khăn trong việc cho con bú.
Hạch sữa là hiện tượng sữa mẹ bị giữ lại ở những ống dẫn ở bầu ngực sau đó nổi hạch. Tình trạng này gây khó khăn trong việc cho con bú, đồng thời việc sữa bị tích trữ lại sẽ gây đau đớn cho mẹ bỉm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.