lỗi sửa máy giặt hitachi?

Lỗi máy giặt hitachi mã lỗi: C1 Máy giặt không cấp đủ nước, nguồn nước không vào máy giặt, áp lực nước không đủ, dây điện từ board đến valve nước. Giải pháp: Kiểm tra nguồn nước cấp có đủ không.

Leave a Reply

Your email address will not be published.