máy hút sữa sanity đơn?

Cách sử dụng máy hút sữa điện đơn Sanity – Bước 1: Ấn chế độ matxa. Ở chế độ này máy sẽ gồm có 6 mức độ – Bước 2: Ấn nút nguồn 1 lần nữa sẽ chuyển sang chế độ hút sữa, có 9 cấp độ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.