máy pha sữa baby brezza?

Máy pha sữa Baby Brezza Formula Pro Advanced có thể chứa 500 gram sữa công thức và 1,8 lít nước để đủ cho 8 bình sữa loại 240ml và luôn giữ nước ở nhiệt độ không đổi, có nghĩa là nó đã sẵn sàng để nhấn nút và bạn sẽ không cần phải đợi nước nóng lên, đó là cách thiết bị hoạt động có thể đạt được một thời gian nhanh chóng để hoàn thành bình sữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.