máy pha sữa burabi?

Máy pha sữa Burabi pha sữa được nhiệt độ 35-70°C, pha được tất cả các loại sữa từ Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Úc, Châu Á (bao gồm cả Nhật), pha được từ 30ml đến 240ml không phải cố định mức pha Ngăn kín lưu trữ sữa có thể chứa 400g sữa bột, 1.7L nước

Leave a Reply

Your email address will not be published.