một ngày nên uống bao nhiều sữa để tăng chiều cao?

Uống sữa đúng cách hỗ trợ tăng chiều cao Trẻ 6 tháng đến 1 tuổi cần 700-950 ml sữa một ngày. Trẻ 1-2 tuổi uống 500-600 ml sữa một ngày. Trẻ 2-6 tuổi nên có 400-600 ml sữa một ngày. Trẻ 6-9 tuổi cần 400-500 ml một ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published.