phần mềm chỉnh sửa video đơn giản trên máy tính?

Những phần mềm chỉnh sửa video miễn phí tốt nhất

  • Lightworks.
  • HitFilm Express.
  • DaVinci Resolve.
  • Shotcut.
  • Avidemux.
  • VSDC Free Video Editor.
  • Blender.
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.