phần mềm chỉnh sửa video trên máy tính miễn phí?

Bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn những phần mềm chỉnh sửa video tốt nhất, miễn phí trên máy tính. 1. Phần mềm OpenShot 2. Phần mềm Blender 3. Phần mềm VSDC 4. Phần mềm Lightworks 5. Phần mềm HitFilm Express 6. Phần mềm DaVinci Resolve 7. Phần mềm Shotcut 8.
Top 6 phần mềm chỉnh sửa video miễn phí tốt nhất

  • Blender.
  • VSDC Free Video Editor.
  • Avidemux.
  • Shotcut.
  • Lightworks.
  • HitFilm Express.
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.