sửa chữa máy giặt samsung tại nhà?

Quy trình thực hiện dịch vụ sửa máy giặt Samsung tại nhà như sau: Nhân viên tiếp nhận yêu cầu sửa chữa, bảo hành của khách hàng qua tổng đài bảo hành máy giặt Samsung: 028 2221 2220. Trường hợp hư hỏng nhẹ, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tự sửa máy giặt Samsung tại nhà.

Leave a Reply

Your email address will not be published.