sữa ensure gold của asia giá bao nhiêu?

Theo công ty chính hãng thì, sữa Sure Asia Gold có giá bán chính thức là 820.000đ/hộp có thể sử dụng trong vòng 20 – 30 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published.