sữa ensure nước có mấy loại?

Nhiều người lầm tưởng sữa ensure nước có 2 loại là sữa ensure nước cho trẻ em và sữa ensure nước cho người già. Song trên thực tế thì sữa ensure nước chỉ có 1 loại chung là dành cho người yếu, già, người suy nhược cơ thể, người kém ăn, gầy ốm,….
Nhiều người lầm tưởng sữa ensure nước có 2 loại là sữa ensure nước cho trẻ em và sữa ensure nước cho người già. Song trên thực tế thì sữa ensure nước chỉ có 1 loại chung là dành cho người yếu, già, người suy nhược cơ thể, người kém ăn, gầy ốm,…. và độ tuổi có thể sử dụng là trên 10 tuổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.