sua glucerna la sua gi?

Sữa tiểu đường Glucerna có hệ bột đường tiên tiến và hàm lượng Inositol cao (chỉ số GI <55). Chỉ số này hoàn toàn tuân theo quy định hướng dẫn của Hiệp hội Đái Tháo Đường Hoa Kỳ, giúp duy trì ổn định và kiểm soát đường huyết sau ăn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.