sữa hikid có mấy loại?

Sữa Hikid có mấy loại? Trên thị trường hiện nay, sữa Hikid có 4 loại: sữa Hikid hương vani, sữa Hikid hương socola, sữa Hikid dê núi, sữa Hikid Premium. Mỗi loại có mùi vị khác nhau, tuy nhiên chúng có chung một đặc điểm là giúp trẻ phát triển tối đa chiều cao.
Hiện nay, trên thị trường việt Nam, Hikid cung cấp với 4 sản phẩm khác nhau đó là: sữa dê Hikid, Hikid hương vani, Hikid hương socola và Hikid Premium.

Leave a Reply

Your email address will not be published.