sữa không có lactose là gì?

Như cái tên của nó, sữa không chứa lactose là những sản phẩm đã được loại bỏ lactose trong thành phần của nó. Sữa không chứa lactose được sản xuất bằng công nghệ enzyme. Nhà sản xuất sẽ thêm vào enzyme Lactase để phân hủy lượng lactose tự nhiên có sẵn trong sữa bò.
Sữa không Lactose là một sản phẩm thương mại trên thị trường, trong thành phần không có chứa đường sữa Lactose. Loại đường này ở trong sữa chính là nguyên nhân gây rối loạn tiêu hóa đối với nhiều người. Các nhà sản xuất làm ra sản phẩm sữa không Lactose bằng cách thêm hợp chất Lactase vào sữa bò thường.

Leave a Reply

Your email address will not be published.