sửa lỗi máy in nhận lệnh nhưng không in?

Nguyên nhân gây ra lỗi máy in nhận lệnh nhưng không in. Hướng dẫn cách khắc phục lỗi máy in nhận lệnh nhưng không in. 1. Khởi động lại máy in. 2. Kiểm tra lại dây cáp in. 3. Máy in bị kẹt lệnh in do có quá nhiều lệnh in trong máy. 4.

Leave a Reply

Your email address will not be published.