sửa lỗi máy tính không bắt được wifi?

Cách khắc phục để sửa lỗi máy tính không kết nối được Wifi

  1. Điều chỉnh vị trí đặt router WiFi.
  2. Khởi động lại máy tính của bạn.
  3. Xóa mạng kết nối lại.
  4. Đặt địa chỉ IP tĩnh trong Windows 7, 8 hoặc 10.
  5. Renew lại địa chỉ IP.
  6. Reset driver Wifi.
  7. Update driver WiFi.
  8. Quét virus toàn bộ máy tính.

Leave a Reply

Your email address will not be published.