sửa màn hình iphone 6 bao nhiêu tiền?

Nếu thay tại các cửa hàng sửa chữa sẽ có giá khoảng 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thay màn hình Iphone 6 / 6s tại các trung tâm bảo hành được Apple uỷ quyền thì giá sẽ khá cao, khoảng 299 USD (6,3 triệu) cho chiếc màn hình của iPhone 6.

Leave a Reply

Your email address will not be published.