sua may lanh?

Bảng giá dịch vụ sửa máy lạnh

Diễn giải Công suất Đơn giá
Sửa nghẹt dàn (tháo dàn) 1.0 – 1.5 HP 450.000đ – 550.000đ
2.0 HP 580.000đ – 650.000đ
Thay block máy lạnh 1.0 HP 2.200.000đ – 2.500.000đ
1.5 HP 2.500.000đ – 2.800.000đ

Leave a Reply

Your email address will not be published.