sữa mẹ vắt ra để ngoài được bao nhiều tiếng?

Ở nhiệt độ thường, khoảng 26 độ trở xuống, sữa mẹ vắt ra chỉ sử dụng trong khoảng 6 đến 8 tiếng đồng hồ. Nếu nhiệt độ cao trên 26 độ C thì sữa chỉ dùng trong giờ đầu tiên sau khi vắt Khi bảo quản ở ngăn mát, sữa mẹ vắt ra để được tối đa 2 ngày.
Ở nhiệt độ phòng (trên 26 độ C): Sữa mẹ có thể sử dụng tối đa trong 1 giờ đồng hồ. Ở nhiệt độ phòng điều hòa (dưới 26 độ C): Thời hạn sử dụng tối đa là 6 giờ. Trong ngăn mát tủ lạnh: Tối đa 48 giờ. Trong ngăn đá tủ lạnh: Loại tủ lạnh loại 1 cửa (tủ loại nhỏ): Tối đa là 2 tuần.

Leave a Reply

Your email address will not be published.