sửa nhà không xin phép phạt bao nhiêu?

Gia chủ phải xin giấy phép xây dựng tại cấp phường. Nếu bạn không có giấy phép thì có thể chịu phạt số tiền khá lớn hoặc nặng hơn là bị đình công. Mức phạt tối đa là 40 triệu đồng nếu không xin giấy phép sửa nhà.
nếu bạn cố tình không xin phép sửa nhà thì có thể chịu mức phạt tối đa lên đến 100 triệu đồng. Đây là số tiền không hề nhỏ nên mọi người nên lưu ý, hãy đảm bảo việc sửa nhà cửa của mình được sự chấp thuận của cơ quan chức năng trước khi sửa hãy thực hiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published.