sữa tắm cá ngựa có mây loại?

Phân loại theo mùi hương chúng ta có thể nhận thấy nổi bật nhất là 5 loại sữa tắm cá ngựa sau:

  • Màu trắng Exclusive Perfume Shower.
  • Màu cam Happy Peach Shower Gel.
  • Màu xanh ngọc Ice Men Shower Gel.
  • Màu xanh dương Sea Freshness Shower Gel.
  • Màu vàng Soft and Skin Care Shower Gel.
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.