sữa vinlac gia bao nhiêu?

Sữa bột Vinlac số 1 400g dành cho bé từ 6 – 36 tháng tuổi với mức giá khoảng 250.000 đồng. Sữa bột Vinlac số 1 900g dành cho bé từ 6 – 36 tháng tuổi với mức giá khoảng 415.000 đồng. Sữa bột Vinlac Gold số 1 400g dành cho bé từ 6 – 36 tháng tuổi với mức giá khoảng 340.000 đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.