tại sao cây vú sữa không ra trái?

+ Về nguyên nhân: Cây vú sữa không ra hoa, đậu quả có thể là do bà con tưới nước và bón phân không đúng cách. Tưới quá nhiều nước hoặc để cây vú sữa khô hạn; bón quá nhiều phân đạm. Ngoài ra, tình trạng không ra hoa ở cây vú sữa còn do thời tiết hoặc sâu bệnh gây hại.

Leave a Reply

Your email address will not be published.