trước khi sửa chữa điện cần phải làm gì?

Trước khi sửa chữa điện phải cắt nguồn điện. Sử dụng đúng các dụng cụ bảo vệ an toàn điện cho mỗi công việc trong khi sủa chữa để tránh bị điện giật và tai nạn khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published.