uống sữa ong chúa bao lâu thì có tác dụng?

Người bị bệnh có thể bắt đầu bằng cách dùng khoảng thời gian 15 ngày; nếu họ cảm thấy cải thiện tình trạng sức khỏe của họ, họ nên tiếp tục dùng, nhưng sau 30 ngày uống thuốc để nghỉ ngơi ít nhất 15 ngày trước khi tái sử dụng. Người bệnh có thể thực sự mong đợi cải thiện sau khi uống thạch liên tục trong 15 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published.