vú sữa có vitamin gì?

Tiêu thụ 100 gam vú sữa có thể cung cấp cho cơ thể 14,65 g Carbohydrate, 9,1 mg Vitamin C (axit ascorbic), 1,137 mg Vitamin B3 (Niacin), 0,49 mg Sắt, 1,92g Tổng chất xơ, 0,049 mg Vitamin B1 (Thiamin), 1,52g Protein, 0,038 mg Vitamin B2 (Riboflavin) và 18,95 mg Phốt pho.

Leave a Reply

Your email address will not be published.