bảo hành tủ máy giặt lg sửa chữa máy tính?

Các thiết bị máy giặt của hãng LG sẽ được bảo hành trong vòng 24 tháng kể từ ngày mua, nhưng sẽ không vượt quá 30 tháng tính từ ngày xuất xưởng đối với trường hợp quý khách làm mất hoá đơn và chưa đăng ký bảo hành điện tử, không quá 36 tháng nếu quý khách có hoá đơn hay đã đăng ký bảo hành điện tử.

Leave a Reply

Your email address will not be published.