bao lâu hút sữa 1 lần?

Bao lâu một lần? Số lần hút sữa mỗi ngày tối thiểu 8 lần. Hút sữa 2 tiếng / lần vào ban ngày và 4 tiếng / lần vào đêm hôm để duy trì nguồn sữa mẹ. Sau tuần sinh đầu, bạn hoàn toàn có thể dùng máy hút sữa được khoảng chừng 50 ml – 80 ml mỗi 2 – 3 giờ.
Vậy “bao lâu hút sữa 1 lần”? Số lần hút sữa mỗi ngày tối thiểu nên là 8 lần. Hút sữa 2 tiếng/lần vào ban ngày và 4 tiếng/lần vào ban đêm để duy trì nguồn sữa mẹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.