be 3 thang tuoi uong bao nhieu sua?

Bé dưới 6 tháng tuổi uống bao nhiêu sữa mỗi lần/ngày đủ no

Theo tháng Lượng sữa /cữ bú Giờ ngủ / ngày
2 tháng tuổi 60 – 90 ml 16 – 18 tiếng
3 tháng tuổi 60 – 120 ml 14 – 15 tiếng
4 tháng tuổi 90 – 120 ml 13 – 14 tiếng
5 tháng tuổi 90 – 120 ml 13 – 14 tiếng

Leave a Reply

Your email address will not be published.