bệnh xương khớp nên uống sữa gì?

3. Sữa tốt cho xương khớp người già

  • 3.1. Sữa bột Vinamilk Sure Prevent.
  • 3.2. Sữa Anlene Gold.
  • 3.3. Sữa Nutifood Enplus Gold.
  • 3.4. Sữa bột Abbott Ensure Gold.
  • 3.5. Sữa bột Nutricare Gold.
  • 3.6. Sữa bột EnPlus Gold NutiFood cho người lớn tuổi.
  • 3.7. Sữa bột Etomil Perfect cho người cao tuổi.
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.