cách dùng máy hâm sữa?

+ Rửa sạch bình hâm rồi cho vào trong máy hâm sữa, sau đó cho một lượng nước vào máy hâm (lưu ý nên để mức nước cao hơn với mức sữa cần hâm, không nên đổ quá nhiều). + Đặt bình sữa vào giữa bình hâm rồi cắm điện. + Nhấn nút khởi động và điều chỉnh nhiệt độ thích hợp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.