cách sửa bàn phím máy tính bi liet?

Để sửa bàn phím bị liệt bởi vì lỗi khóa tác dụng bạn hãy thực hiện theo bí quyết làm sau đây. – cách 1: Đầu tiên bạn vào “Start”, sau đó chọn “Setting” rồi chọn vào mục “Ease of Access”- cách 2: tiếp theo chọn vào “Keyboard”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.