cách sửa camera máy tính?

  1. Cấp quyền truy cập cho webcam.
  2. Reset lại camera.
  3. Dùng tính năng khắc phục sự cố Windows Troubleshooter.
  4. Vô hiệu hóa phần mềm diệt virus.
  5. Kiểm tra kết nối webcam rời với máy tính.
  6. Cập nhật hoặc rollback driver webcam.
  7. Cài đặt lại driver cho Webcam. Xem thêm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.