cách sửa màn hình máy tính bị ngược?

CTRL + ALT + Mũi tên lên: Xoay màn hình về hướng ngang mặc định. CTRL + ALT + Mũi tên xuống: Xoay đảo ngược màn hình. CTRL + ALT + Mũi tên bên trái: Xoay màn hình về bên trái góc 90 độ. CTRL + ALT + Mũi tên bên phải: Xoay màn hình về bên phải góc 90 độ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.