cách sửa máy tính khi bị lỗi?

Cách khắc phục:

  1. Khởi động lại máy tính.
  2. Cập nhật hệ điều hành mới.
  3. Đối với những lỗi phần mềm: Bạn chỉ cần gỡ phần mềm và cài lại trên máy tính.
  4. Gỡ CPU ra và vệ sinh lại một số bộ phận như quạt tản nhiệt, RAM, gắn quạt làm mát ổ cứng
  5. Sửa hoặc thay ổ cứng mới, lưu ý sao lưu lại dữ liệu trước khi thực hiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published.