cách sửa micro trên máy tính?

  1. Kiểm tra micro đã được bật chưa.
  2. Thử micro trong mục System.
  3. Khởi động lại laptop.
  4. Điều chỉnh âm lượng thu của microphone.
  5. Vô hiệu hóa Exclusive Mode.
  6. Sử dụng Troubleshoot sound để tìm lỗi.
  7. Khởi động lại Windows Audio Service.
  8. Cập nhật driver cho microphone.

Leave a Reply

Your email address will not be published.