cách sửa ngày giờ trên máy tính?

Cách chỉnh ngày giờ trên máy tính win7, win8.1, win 10 Bước 1: Mở Adjust date/time – Nhấn chuột phải (1), chọn Adjust date/time (2) – Chọn thẻ Date/Time Theo mặc định khi mở Adjust date/time người dùng đã truy nhập vào thẻ Date/Time tuy nhiên có trường hợp bạn phải chọn thẻ này.

  1. Bước 1: Nhấn chuột phải vào đồng hồ của máy tính ở góc phải màn hình.
  2. Bước 2: Chọn Adjust date/time.
  3. Bước 3: Tiếp tục chọn Date & time.
  4. Bước 5: Gạt thanh công cụ Set time automatically sang phải để bật tính năng tự động đặt thời gian.
  5. Bước 1: Nhấn vào biểu tượng Windows > Chọn Settings.
  6. Bước 2: Chọn Time & language.

Leave a Reply

Your email address will not be published.