cơ thể sứa có hình dạng như thế nào?

Sứa có hình dạng giống như một chiếc ô. Do đó, chúng còn được gọi là ô (ô trong tiếng Anh). Kết cấu của ô là dạng sền sệt, mặc dù khá bền. Ở một số nơi, nó thậm chí có thể đạt đến kết cấu sụn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.