khi nào được sửa nguyện vọng 2021?

Thời gian thay đổi nguyện vọng đại học năm 2021 được quy định tại công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH, cụ thể thí sinh có ba lần điều chỉnh nguyện vọng trong khoảng thời gian 10 ngày từ 7/8/2021 đến 17h ngày 17/8/2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published.