lịch hút sữa l4 là gì?

Lịch hút sữa L4 là thời gian biểu hút sữa 4 tiếng một lần, đảm bảo các cữ hút cách nhau đều đặn 4 tiếng. Trong đó, phương pháp kích sữa L4 là phương pháp kích sữa bằng máy hút sữa với thời gian hút giữa các cữ cách nhau 4 giờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.